GRUPA PRO FUTURO

Praca

Obszary:

 • stres i presja;
 • toksyczne relacje;
 • wypalenie zawodowe i brak pomysłu na siebie;
 • przebranżowienie i zmiana zawodu;
 • mobbing i przemoc;
 • nadmierne oczekiwania przełożonych;
 • trudności w budowaniu relacji w pracy;
 • szantażowanie i wymuszanie;
 • nadmierna ambicjonalność;
 • komunikacja i wyrażanie emocji;
 • niskie poczucie własnej wartości zawodowej.