GRUPA PRO FUTURO

STREFA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Usługi

Poradnia prowadzi usługi z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i obejmują one:

  • warsztaty i szkolenia;
  • poradnictwo i zajęcia terapeutyczne;
  • coaching wychowawczo – edukacyjny;
  • diagnostyka i psychometria;
  • opinie psychologiczne i orzecznictwa;
  • wspomaganie nauczania i rozwój edukacyjny;
  • ocena kompetencji i doradztwo zawodowe;

Usługi dopasowane są wieku i rozwoju dziecka oraz pełnionych funkcji przez dorosłych w procesie edukacyjnym.