GRUPA PRO FUTURO

Lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pro Futuro

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Futuro znajduje się w Prywatnej Szkole Podstawowej Pro Futuro

w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Przyszłości 4.